Yi (mintea) și Quan (arta marțială sau pumn)


Dr Paul Lam
Qi (energia vieții) este forța motrice a puterii interne (Jin). Mintea (yi) conduce Qi, iar Qi conduce Jin, în practică, Yi, Jin și Qi sunt inseparabile. În China antică, mintea conștientă și mintea subconștientă nu erau bine definite. De fapt, mintea subconștientă nu este un concept acceptat, deși este adesea exprimat ca spirit (shen). Yi în acest context poate fi folosit pentru a acoperi atât mintea conștientă cât și subconscious.
Yi (mintea) și Quan (arta marțială sau pumn)